Turbinservice

Blue Future Turbine (tidigare Kristinehamn Turbin AB) har som mål att vara en marknadsledande leverantör av montagetjänster, service, utrustning och tillverkning inom verksamhetsområdena vattenkraft och vindkraft.

Vår verksamhet bedrivs på en internationell arena. Vi har specialkompetens som utvecklats på montagearbeten runt om i världen. Vår personal har kvalificerad erfarenhet av arbete inom kraft- och marin framdriftsindustri genom väletablerade samarbeten med marknadsledande aktörer inom varje område. Vi tillgodoser varje kunds specifika krav och önskemål och anpassar vårt uppdrag utifrån ett kostnadseffektivt perspektiv.

Våra tjänster omfattar:
– rätt kompetens vid rätt tidpunkt
– närhet och personlig service
– kostnadseffektiva lösningar
– högsta möjliga kvalitet enligt kravspecifikation

Projektledning
Montageledning
Mobilbearbetning
Montering
Svetsning & slipning
underhåll
Lagring
Transporter
Emballering

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS

Marknad/Projekt
Jaan Lillemägi
Tel: +46(0)70 554 31 72
E-post: jaan.lillemagi@bluefuture.se

 

Verksamheten

Målen med verksamheten är att tillhandahålla:

En bra affär

Efter mångårig erfarenhet av projekt världen över känner vi vår marknad väl och vet vad som krävs av oss i olika miljöer och kulturer. Vi anser att en bra affär och ett framgångsrikt projekt kräver säkra beslutsunderlag, rak dialog med kund och sakkunniga medarbetare för att vi alltid ska kunna erbjuda kunden den optimala lösningen.

Utveckling & Service

Det är våra kunders skiftande önskemål och krav som till stor del styr utvecklingen av spetskompetenseninom våra verksamhetsområden; vattenkraft och vindkraft. Att tillhandahålla rätt kompetens på rättplats och i tid samt god service från start till mål är för oss en självklarhet.Vi arbetar med hela kedjan från projektanalys och projektupplägg till genomförande och uppföljning.

Styrka & kompetens

Vår kompetens grundar sig på specifik och långvarig erfarenhet inom vatten- och vindkraftsindustrin.Hög teknisk kunskap, kvalificerade projektledar- och montagekunskaper som gör oss till en komplett,stark och flexibel samarbetspartner.Bolaget har kontinuerligt utvecklat den kompetens marknaden efterfrågar bl.a. inom mobilbearbetning.