Vattenrening

Som oberoende kan vi välja det som passar dig bäst. Vi designar, planerar, bygger och servar reningsverk för industrier och kommuner. Våra ingenjörer samråder och konstruerar hela reningsverk

Blue Futures reningsverk finns alltid tillgängligt.
Vare sig Ni har liten mängd vatten för ett eget reningsverk eller för att göra tester och analyser.
Ni kan hyra reningsverket, eller så tar vi hand om allt processvatten Ni inte själva vill ta hand om.

Processvatten definieras som det vatten som används i tillverkningsprocesser.

Det kan vara inom t.ex.
pappers & massaindustrin,
livsmedelindustrin eller tillverkande industri samt tvätterier.