Tillståndsansökan vattenverksamhet

För alla företag krävs generellt tillstånd för om din verksamhet på ett eller annat sätt innebär att du hanterar vatten.
Mark- och miljödomstolen, länstyrelsen samt kommun ställer vissa krav på vad en ansökan om vattenverksamhet ska innehålla.

Blue Future hjälper er gärna med hela ansökan och guidar er igenom processen antigen genom att vi gör jobbet år er eller som rådgivande konsult.

Vi hjälper dig med vilka regler som gäller för din verksamhet m.a.p hantering av vattnet i din process