Blue Future och MVG befäster sina positioner i Kristinehamn

Motala Verkstad Group AB (MVG) och Blue Future Sweden AB har kommit överens om att ytterligare stärka sina positioner genom att slå samman sina verksamheter i Kristinehamn. Den marina profil som sedan länge gjort Kristinehamn internationellt välkänd, befästs ytterligare i och med den här sammanslagningen. MVG har idag fem produktionsanläggningar, en i Motala, två i Västerås samt två i Kristinehamn (Höje och Gustavsvik). Blue Future har en anläggning i Kristinehamn (Norra Verken) och verksamheterna kompletterar varandra på ett mycket bra sätt. I samband med samgåendet kommer Linda Take att ta rollen som VD för samtliga tre anläggningar i Kristinehamn, vilka fortsättningsvis kommer att uppträda enhetligt på marknaden under namnet Blue Future.
”När vi utvärderar erfarenheter, kompetenser och resurser konstaterar vi att det här är bra både för oss och för våra kunder. Blue Futures starka ställning inte minst inom det marina servicesegmentet ges nu en unik möjlighet att växa och utvecklas ytterligare.” säger Linda Take, VD Blue Future. ”För MVG är det ett mycket värdefullt tillskott med Blue Futures verksamhet och kompetens. Blue Future kompletterar MVG på ett mycket bra sätt. Samtliga anläggningar och verksamheter inom koncernen har tydliga roller och är mycket viktiga för vår fortsatta starka tillväxt.” säger Daniel Ellison, VD MVG.
Frågor besvaras gärna av undertecknade
Linda Take, VD, Blue Future, 070-580 46 67, linda.take@bluefuture.se
Daniel Ellison, VD, Motala Verkstad Group, 0141-22 99 00, daniel.ellison@mvg.se

Blue Future Sweden LOGO L 2480.

Blue Future is a part of Motala Verkstad Group (MVG) and has three plants in Kristinehamn; Gustavsvik, Höje and Norra Verken. We provide marine- and hydropower service along with water treatment solutions. We want our customers to experience us as safe, environmentally sustainable, efficient, flexible and economically compelling. If you want to read more about MVG, please visit mvg.se

Blue Future Marine LOGO L 2480.

Blue Future Marine provides complete service solutions that are efficient, quality driven and ecologically sustainable. Thanks to our technological understanding of the marine markets, our experience, know-how and our personal commitment, we can tailor innovative, optimized service solutions that benefit our customers around the world.

Blue Future Turbine LOGO L 2480.

A supplier of assembly services, equipment and repairs in the hydropower sector. Our goal is to be a flexible partner for all your service needs from inspection to emergency repairs to complete overhauls. We cater to each customer’s specific requirements and adapt our mission based on a high quality, cost-effective perspective. With experience from the international arena our highly experienced team of technicians are standing by to support you.

Blue Future Innovation LOGO L 2480.

In our innovation company there is a high pace and there are many ideas, inventions and products being treated. Many of the ideas we work with are connected to water, energy and / or the environment. But we are always open to discuss other areas as well.

PICTURES FROM THE 30's (Okänd fotograf, Tekniska museet.)