Inspiration, Nyhet

Blue Future Sweden

Vår strategi bygger på Vatten Miljö och medvetenhet Koncernens företagskultur och synen på lönsamhet är central för verksamheten. Alla dotterbolagen styrs mot tydliga och konkreta mål och överenskomna tillväxt- och lönsamhetsambitioner. Vårt fokus på tillväxt, organisk och med tilläggsförvärv är en kontinuerlig process där vi hela tiden håller ögon och öron öppna. Kanske det snart… Läs mer Blue Future Sweden