Vi söker en vatten- och miljötekniker

Do you want to become a part of a Blue Future?

OM TJÄNSTEN. Inom vårt affärsområde vattenrening erbjuder vi marknaden egenutvecklade tjänster och produkter inom vattenrening, bland annat baserade på elektrokoagulering. De kunder vi vänder oss till finns exempelvis inom shipping, textil-, verkstads-, massa- och livsmedelsindustrin. Våra kunder köper vår kompetens för att bidra till en renare miljö, få en enklare vardag och för att spara pengar. I nära dialog med vår marknadsavdelning och våra kunder kommer du att analysera kunders befintliga situation, testa vatten, utarbeta möjliga lösningar och finnas som en kompetensresurs både internt och externt. Vi har ett eget lab där du har resurser för att analysera vatten samt för att utveckla och vässa vårt erbjudande.

OM DIG. Vi är en inkluderande arbetsplats och ser mångfald avseende etnicitet, sexuella preferenser, ålder, religion och kön som berikande. Vi blir vansinnigt nyfikna på dig om du brinner för att omsätta dina kunskaper till affärsnytta för våra kunder, så att vi både kan identifiera deras utmaningar och bidra till att skapa lösningar som gynnar både miljö och ekonomi. Vi blir lyckliga av att arbeta med människor som saknar prestige men som har ett tydligt driv och ett lösningsfokuserat förhållningssätt samt bidrar med positiv energi.

OM OSS. Blue Future Innovation AB är en del av Blue Future Sweden AB. Med våra erfarenheter och kunskaper skapar och utvecklar vi egna och andras produkter, innovationer och affärsidéer. Vi tillför kompetens inom produkt- och affärsutveckling, varumärkes- och marknadsstrategi, försäljning, lansering, styrelsearbete och finansiering. Blue Future Sweden AB består även av Blue Future Marine AB som servar fartygsindustrin samt Blue Future Turbine AB som servar vattenkraftverksindustrin.

OM EN BLÅ FRAMTID. Vill du veta mer eller skicka in din ansökan så är du varmt välkommen att höra av dig till affärsområdeschef Per N Lekemark på per.lekemark@bluefuture.se eller 070-69 69 325. Eftersom vi känner en ökande efterfrågan från marknaden är vi lite otåliga, så hör av dig så snart du kan eller senast 2018-09-28.