Blue Future Innovation LOGO L 2480.

I vårt innovationsbolag - Blue Future Innovation AB - råder det högt tempo och det är många idéer, uppfinningar och innovationer som lyfts. Varje idé testas, stöts och blöts både i en strukturerad modell och i en friare ”brainstorming-kultur”. Idéer som tar sig igenom den första fasen hamnar i projekt som vi antingen driver helt själva eller tillsammans med andra företag och/eller privatpersoner. I projekten ska idéerna genomgå faser för att kunna utmynna i kommersiell realisering. De idéer som kommer så långt att de ska nå marknaden hanteras som produkter eller tjänster antingen i egen regi eller vidaresålda och paketerade av någon annan aktör. Av förklarliga skäl offentliggör vi inte idéer eller projekt innan de ska bli rejält publika och marknadsföras.

Våra idéer är av väldigt varierande art, men de flesta har inslag av vatten, miljö och/eller förnybar energi. Har du någon idé som du vill att vi tillsammans tittar närmare på är du varmt välkommen att höra av dig.

Certified ISO 9001:2015 Quality mark.