Tooling & Facilities

De fördelar du upplever när du hyr av oss kan sammanfattas i tre delar; vår utrustning, våra lokaler och våra medarbetare.

Vår verktygslåda är rejält fullmatad med alla möjliga verktyg du kan förvänta dig. Därtill en hel del specialtillverkade.

De lokaler vi verkar i - Norra Verken i Kristinehamn - är stora på både höjden och bredden, och ändamålsenliga med stora portar och smarta lösningar.

Våra medarbetare har en enorm kompetens, bred erfarenhet och ett lösningsfokuserat förhållningssätt.