Mobile Solutions

I vårt arbete med större vattenkraftanläggningar har vi utvecklat och förfinat tekniker för att genomföra bearbetning/maskinering av komponenter på plats för att på så vis reducera behovet av kostsamma demontage och transporter. Att arbeta on-site bidrar till att reducera komplicerade transporter, samtidigt som det är gynnsamt ur miljösynvinkel. Genom detta arbete skapar våra erfarna specialister möjligheter för snabbare service och effektivare renoveringar – såväl ur kostnads-, kvalitets- som miljöperspektiv. Genom våra platsspecifika flexibla lösningar är vårt mål att vara ett naturligt förstaval för alla servicebehov – stora som små.

Bland våra mobila tjänster utför vi exempelvis svarvning upp till sex meter i diameter (med en precision på ner till hundradels millimeter), fräsning, lasermätning, uppmätning och svetsreparationer. Vi är en komplett leverantör som gärna arbetar med helhetsåtagande och tack vare vår erfarenhet och vårt lösningsfokuserade förhållningssätt är vi anpassningsbara och effektiva vilket leder till korta ledtider och snabb service.