Tools and supply

Hos oss kan du hyra container på 10 och 20 fot, med eller utan verktyg.

Vi har en mycket omfattande verktygsavdelning med luftverktyg, hylsor, gängtappar med mera som är anpassade för ett brett spektra från de allra minsta till hantering av nyckelvidder på över 300 mm.

Hos oss finns även mycket specialanpassad testutrustning, som exempel kan vi testa brottlänkar, kalibrera rusningspendlar och mycket mera. I vår plåtverkstad finns det resurser för olika typer av svetsarbeten, kvalificerade slipjobb samt renovering och gjutning med vitmetall.

Det är relativt vanligt att vi specialanpassar verktyg för specifika ändamål till våra kunder inom industrin. Har du någon fundering är du alltid välkommen att höra av dig.