Vattenanalys och vattenprov

Om det finns vatten i din verksamhet som du skulle vilja ha analyserat, hjälper vi dig gärna med det. Om du ombesörjer transport av ert vatten till vårt vattenlabb i Kristinehamn, så bjuder vi på både analys och goda råd. Hör av dig så berättar vi mer!

Avloppsvatten definieras av miljöbalken som spillvatten från bland annat industrier och hushåll samt lakvatten från deponier. Denna typ av vatten kan till exempel innehålla näringsämnen som fosfor och kväve, tungmetaller och organiska miljögifter. Om avloppsvatten släpps ut i naturen utan att genomgå en reningsprocess kan det leda till övergödning med påföljande syrebrist samt negativa effekter på växter och djur.

Goda råd brukar vara dyra

Om det finns vatten i din verksamhet som du skulle vilja ha analyserat, hjälper vi dig gärna med det. Om du ombesörjer transport av ert vatten till vårt vattenlabb i Kristinehamn, så bjuder vi på både analys och goda råd. Hör av dig så berättar vi mer!