Tillståndsansökan vattenverksamhet

Om din verksamhet innebär att du på ett eller annat sätt hanterar vatten krävs generellt tillstånd. Mark- och miljödomstolen, Länsstyrelsen samt kommunen ställer vissa krav på din verksamhet - och därmed på vad en ansökan om vattenverksamhet ska innehålla. Blue Future hjälper er gärna med hela ansökan och guidar er igenom processen, antingen genom att vi gör jobbet år er eller som rådgivande konsult.

Vi hjälper dig att förhålla dig till och följa de regler som gäller för din verksamhet avseende hantering av vatten i din process.