Vattenrening

Som oberoende aktör väljer vi de lösningar som passar dig bäst. Vi designar, planerar, bygger och servar reningsverk för industrier och kommuner. Våra ingenjörer samråder och konstruerar hela reningsverk.

Blue Futures reningsverk finns alltid tillgängligt. Vare sig ni har liten mängd vatten för ett eget reningsverk eller för att göra tester och analyser. Ni kan hyra reningsverk av oss, eller så tar vi hand om det processvatten ni inte själva kan eller vill ta hand om.

Processvatten definieras som det vatten som används i tillverkningsprocesser. Det kan vara inom exempelvis livsmedelsindustri, pappers- och massaindustri, tillverkande industri, färg- och kemikalietillverkning, tvätterier och så vidare.